تجربه کاربری یا User Experience (که به اختصار UX نامیده می شود) درواقع به تجربه ی کاربر درمورد یک سیستم یا محصول اشاره دارد. طراحی تجربه کاربری بر حالات و واکنش های مختلف درمورد فعالیت های کاربر در وب سایت متمرکز است. یکی از خدمات تیم ذهن خلاق، پرداختن به تجربه کاربری یا UX است.

طراحی تجربه کاربری

در طراحی UX، حالت های مختلف فعالیت کاربران در وب سایت یا اپلیکیشن به شکل سناریوهای مختلفی بررسی می گردد. پس از بررسی حالت های مختلف، بهترین و راحت ترین حالت برگزیده طراحی می شود. مرکز توجه در این بررسی، کاربر است. در این بررسی، احساسات کاربر، عادت های رفتاری و شخصیت کاربر مرکز توجه کاربران UX قرار می گیرد. یکی از خدمات مهم تیم ذهن خلاق، انجام طراحی UX و UI است. این کار توسط متخصصین باتجربه ی این شرکت انجام می گردد. راهکارهای مورداستفاده در طراحی UX در ادامه ی مسیر طراحی و توسعه وب سایت موثر خواهد بود. این طراحی بر نقشه ی سایت، طراحی رابط کاربری یا UI، برنامه نویسی، محتوای تصویری و متنی و در بخش های عملیاتی وب سایت و استراتژی ها موثر خواهد بود.

متخصص طراحی تجربه کاربری

بنابراین، متخصص طراحی UX می بایست دیدی کلی نسبت به وب سایت داشته باشد. این متخصص باید با تمامی تخصص های استفاده شده در یک سیستم یا وب سایت آشنایی کامل داشته باشد. تیم ذهن خلاق، با داشتن چنین متخصصانی، طراحی تجربه کاربری شما را با بهترین شکل ممکن انجام می دهد.

متخصص طراحی تجربه کاربری

مراحل طراحی UX

طراحی UX توسط متخصصین طراحی UX/UI طی چندین مرحله انجام می شود:

کاربر پژوهی

در این مرحله، مطالعات آماری و تحقیقات میدانی بر روی مخاطبین بالقوه یا بالفعل وب سایت انجام می شود. این مطالعات و اقدامات شامل ایجاد پرسشنامه، توزیع آنها درمیان مخاطبان و پاسخ مخاطبان به این پرسش ها است. سپس، تحلیل های آماری بر روی داده های بدست آمده انجام می شود. با انجام این تحلیل ها، اطلاعات مفیدی همچون تحلیل رفتار خرید، سابقه بکارگیری خدمات، درجه ی رضایت، علایق و سلایق کاربران، دغدغه اصلی مخاطب و غیره بدست می آید.

تقسیم بندی کاربران، دومین مرحله از طراحی تجربه کاربری

در این مرحله براساس اطلاعات جمع آوری شده از کاربر، نوع رفتار کاربر و نیازهای کاربران دسته بندی می شود. همچنین با استفاده از مدل STP در این مرحله اولویت بندی گروه های هدف انجام می شود. سپس، یک پرسونای کاربر (UX Persona) به نمایندگی هریک از دسته های مخاطبین، تعریف می گردد.

ارائه نتایج و طراحی نهایی

پس از انجام مراحل فوق، در این مرحله باتوجه نتایج و سناریوهای تجربه کاربری، ساختار کلی صفحات وب سایت طراحی و پیش بینی می شود.

UX در تیم ذهن خلاق

طراحان UX تیم ذهن خلاق، هوای شما را دارند. سیستم های طراحی شده توسط تیم ما براحتی توسط انواع کاربران مورداستفاده و استقبال قرار می گیرد. همچنین در تیم ما به منظور تست تجربه کاربر، از ابزارها و روش های مختلف استفاده می شود تا بهترین ها را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.